WKR: Handreiking & Rekenmodel


Praktijkhandreiking Werkkostenregeling
Om u te assisteren met de verplichte overgang naar de WKR sinds 1 januari 2015, zijn alle aanpassingen door het SRA in de bijgesloten de ph-werkkostenregeling-13072016-pdf-versie verwerkt.

Rekenmodel Werkkostenregeling
Naast de praktijkhandreiking is een rekenmodel-werkkostenregeling-13072016-met-invulblad ontwikkeld dat kan helpen bij het inventariseren van de vergoedingen en verstrekkingen en het uitvoeren van een eerste, eenvoudige quickscan. Ook in het Rekenmodel Werkkostenregeling zijn de voorgestelde aanpassingen, voor zover mogelijk, verwerkt.

Heeft u naar aanleiding van de SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling of het Rekenmodel Werkkostenregeling vragen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.