VAR verdwijnt per 1 mei a.s.: praktijkhandreiking

Praktijkhandreiking: van VAR naar Modelovereenkomst
Heeft u personen (bijvoorbeeld zzp’ers) werken binnen uw onderneming die niet formeel bij u in dienstbetrekking zijn? Wees u dan bewust van het risico op de aanwezigheid van een dienstbetrekking en de gevolgen daarvan voor verplicht in te houden loonheffingen en af te dragen premies werknemersverzekeringen. Tot 1 mei 2016 is dit risico nog gedekt door middel van een Verklaring arbeidsrelatie, de zogenaamde ‘VAR’.  Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en kunt u alleen nog zekerheid krijgen over de loonheffingen als u werkt met en volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

Vanuit onze branche-organisatie ontvingen wij de Praktijkhandreiking Van-VAR-naar-Modelovereenkomst, met aanvullende informatie.