Disclaimer

Hoewel uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze website kan niet worden ingestaan voor eventuele type- of drukfouten en onvolledigheden. AAGORA Accountants & Adviseurs aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Niets van deze website mag op welke manier dan ook worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AAGORA Accountants & Adviseurs.