Jaarrekening

Het opstellen van een jaarrekening. Voor een bedrijf één van de belangrijke momenten in het jaar. Voor AAGORA een specialisme. Geen enkele jaarrekening is hetzelfde. Gelukkig maar, want elke onderneming stelt zijn eigen eisen. Afhankelijk van bedrijfsgrootte, branche of kredietverlener. Via tussentijdse rapportages weet je waar je staat. Dat is prettig, want je wordt niet verrast als de jaarrekening wordt opgemaakt. De jaarrekening is ook een scan om de groeistrategie te ijken. Wij lopen met je mee naar het volgende doel.


Controle- of samenstellingsverklaring
Is de jaarrekening afgesloten? Kun je toch nog met rompslomp worden verrast.
Gebruikers, maar ook de wet, kunnen eisen dat de jaarrekening van een ‘controleverklaring’ wordt voorzien.

Voor AAGORA geen probleem.

Sinds 30 september 2008 zijn wij gemachtigd, op basis van de Wet Toezicht Accountantswezen (WTA), een controleverklaring te tekenen. Werk je bijvoorbeeld als zelfstandige dan ben je niet controleplichtig. Wij verzorgen dan een zogenaamde ‘samenstellingsverklaring’. Daarmee kun je derden laten zien dat de jaarrekening door professionals is samengesteld.