AAGORA WKR

Bijgesloten treft u aan een beknopte beschrijving van de werkkostenregeling “aagora_wkr

Het meest recente Rekenmodel Werkkostenregeling alsmede de SRA-Praktijkhandreiking kunt u vinden in onze eerdere publicatie van 3 november jl.

Voor vragen over de Werkkostenregeling kunt u uiteraard contact met ons opnemen.