Nieuwe wetgeving online verkoop.

Ondernemers die (ook) webshophouder zijn moeten volgend jaar aan nieuwe door Brussel vastgestelde regels voldoen. Het ligt in de bedoeling dat deze regels uiterlijk in december 2013 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd waarna ondernemers tot juli 2014 de tijd krijgen hun webshop en verkoopvoorwaarden aan deze nieuwe regels aan te passen. Geschiedt deze aanpassing niet op tijd dan loopt de ondernemer het risico van een boete.

Hieronder laat ik de belangrijkste veranderingen volgen.

Bedenktijd.

De huidige bedenktijd waarbinnen een consument zijn aankoop kan annuleren en terugsturen (het zogenaamde herroepingsrecht) is nu 7 dagen. Deze termijn wordt verlengd tot 14 dagen en vangt aan op het moment van ontvangst van het artikel. De consument kan binnen deze termijn het artikel zonder opgaaf van redenen retourneren waarna de ondernemer verplicht is het aankoopbedrag terug te storten inclusief de verzendkosten! Als de klant bij de bestelling een duurdere verzendmethode heeft gekozen in plaats van de gebruikelijke verzendmethode hoeft u uitsluitend de kosten van deze laatste methode te vergoeden.

Van dit herroepingsrecht zijn, net als nu, een aantal artikelen uitgesloten zoals bederfelijke waar, tijdschriften, video- en verzorgingsartikelen. Bovendien geldt dit (uiteraard) ook voor downloads mits natuurlijk de consument uitdrukkelijk toestemming voor het downloaden heeft gegeven en te kennen heeft gegeven dat hij hiermee zijn herroepingsrecht heeft prijsgegeven.

Betalingsverplichting

Er moet op de website aan de consument duidelijk gemaakt worden dat bij de aankoop een betalingsverplichting wordt aangegaan. Hoewel dat laatste voor de hand lijkt te liggen, handelt u toch in strijd met de wetgeving als een dergelijke verwijzing ontbreekt.

Garantie

Ook moet u de consument informeren over de conformiteit van het betreffende artikel. D.w.z. dat de consument recht heeft op een vervangend product of reparatie daarvan indien het geleverde artikel niet deugt. Dit wordt ook wel de wettelijke garantie genoemd.

Klachtenprocedure

Voorts bent u verplicht uw kopers te informeren over de klachtenprocedure die u hanteert.

Ik zou u willen adviseren niet te lang te wachten met deze aanpassingen.

auteur: mr. Frank Jaspers

Voor vragen kunt u contact opnemen met mij via AAGORA Wormerveer. Zij zullen u verder doorverwijzen voor mijn contactgegevens.