Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over AAGORA, dien je die schriftelijk kenbaar te maken. Wij verzoeken je gebruik te maken van het onderstaande formulier. Vul je gegevens in en omschrijf je klacht. Je klacht wordt door de aangestelde Klachtencommissie in behandeling genomen. Deze commissie voorziet je zo spoedig mogelijk van een reactie.
Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van je klacht vragen wij je klacht zo concreet mogelijk te omschrijven:

  • Wat is de aard en de omvang van het probleem?
  • Wat en/of wie betreft het?
  • Hoe lang speelt het al?
  • Heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?
Stuur een kopie naar mij zelf.